nya loggan 081002

Personal.
alla anställda i Utskrivbar pdf sist i listan.

VD
Johnny Ruthström
tel direkt
0498-20 79 78
mobil
0739-170 312
e-post
johnny.ruthstrom@rlbygg.com

Byggchef
Kjell-Åke Ruthström
tel direkt
0498-20 79 77
mobil
0739-170 300
e-post
kjell-ake.ruthstrom@rlbygg.com

Fastighetschef / VD Kåcu AB
Robert Ruthström


TJÄNSTLEDIG


Intresserad av lgh så är e-posten fortfarande den samma.
info@fastighetervisby.se

Ekonomichef
Jan Söderberg
tel direkt
0498-20 79 76
mobil
0703-537 844
e-post
jan.soderberg@rlbygg.com
info@fastighetervisby.se


Conny Andersson
0739-170 323
conny.andersson@rlbygg.com


Conny Bogren
0739-170 304
conny.bogren@rlbygg.com


Henrik Högberg
0739-170 302
henrik.hogberg@rlbygg.com


Peder Sundström
0739-170 303


Kjell Ekman
0739-170 305


Jimmy Eriksson
0739-170 306


Björn Larsson
0739-170 308


Jonas Söderlund
0739-170 309


Urban Larsson
0739-170 310


Jens Magnusson
0739-170 311


Börje Nilsson
0739-170 313


Marcus Larshans
0739-170 314


Elis Andersson
0739-170 316


Mattias Wahlgren
0739-170 317


Agne Broberg
0739-170 319


Eric Hargeby
0739-170 320


Rasmus Andersson
0739-170 322


Håkan Åberg
0739-170 325


Johan Hultberg
0739-170 326


Jesper Hardinge
0739-170 327


Marcus Rasmusson
0739-170 329


André Flygebrant
0739-171 201


Tobias Månelind
0739-171 202


Leo Pettersson
0739-171 203


Tomas Smedberg
0739-171 205


Tommy Heldahl
0739-171 206


Kåge Hansson
0739-171 200


Oskar Eklund Hägglund
0704-070 711


Alexander Yhr
0705-810 324