fritidshus / sommarhus

I bidspelet nedan visar vi en om & tillbyggnad av ett fritidshus ifrån byggstart till färdig för inflyttning.
Se det smakfulla resultatet och dom inspirerande bilderna här nedan.

Nybyggnad av sommarhus i Västergarn färdigställt sommaren 2013.

Nybyggnad av Sommarhus i Västerhejde, inflyttningsklart till Juni 2013.