nya loggan 081002

mur & putsarbeten

Fasadarbeten i Kv Höken Visby,  total yta ca 15 000 M2.
beställare Gotlandshem.

Fasadarbeten i Kv Vitkålen Visby,  total yta ca 25 000 M2.
beställare Gotlandshem.